Project

Een schuur met eikenhouten spanten met oude look

Voor de realisatie van hun droomhuis wenste de klant de keuken te vestigen in een soort schuur met ‘oude’ eikenhouten spanten. Al snel bleek echter dat het gebruik van dergelijke oude spanten geen haalbare optie was vanwege de constructie-eisen en de benodigde stabiliteit. Het bleek onmogelijk om voldoende sterkte te waarborgen met oude balken. Daarom besloten ze uiteindelijk om nieuwe spanten toe te passen. In hun zoektocht naar een bedrijf dat spanten kon leveren met een verouderde uitstraling, kwamen ze rechtstreeks bij ons terecht.

2020_06_30_17_40_IMG_1359

Een inspirerend bezoek aan Wigink

Ze maakten een rondgang door de werkplaats en zagerij, waarbij Cyriel hen vriendelijk assisteerde. Ze gaven aan dat ze de rondleiding geweldig vonden en benadrukten dat het in persoon veel imposanter was dan wat ze eerder via e-mail en internet hadden gezien. Het besef van de schoonheid van de spanten kwam pas echt tot uiting toen ze zich in de werkplaats bevonden.

Later zijn ze opnieuw langsgekomen om alle details zorgvuldig te bespreken, inclusief enkele weken voor de uiteindelijke plaatsing. Tijdens dit bezoek heeft de klant de definitieve keuze gemaakt met betrekking tot de gewenste veroudering.

De plaatsing

We leverden de spanten als een bouwpakket, waarna de houten spantenconstructie ongeveer een half jaar lang aan de weersomstandigheden werd blootgesteld. Hierdoor onderging het eikenhout een vergrijzing door het looizuur, wat resulteerde in het beoogde eindresultaat.

“Authentieke gebinten komen uit Holten.”

Cyriel

Cyriel Bloemen

Project in beeld

Wilt u meer weten?

Na een passend advies, realiseren we graag uw bouwwerk op maat. En dat geheel naar wens. Neem contact met Cyriel Bloemen of plan een afspraak in en bezoek ons bedrijf.

Project

Ambachtelijke Meesterwerken: Een nieuw huis van 200 jaar oude eiken balken

Een opvallende uitdaging kwam naar voren toen een opdrachtgever besloot 200 jaar oude eiken balken te gebruiken om een huis met een authentieke uitstraling te creëren. Een ongebruikelijke keuze die vraagt om een zeldzaam niveau van vakmanschap en toewijding, en dus kwam de opdrachtgever bij ons.

Wigink-project-2

Precisie en toewijding in Holten

Het vervoer van al het hout naar Holten was slechts het begin. Met nauwgezette aandacht werden alle verbindingen in het hout hier gemaakt. Een tijdsintensieve taak die twee maanden in beslag nam in Holten, gevolgd door nog eens twee weken op locatie, mogelijk gemaakt door zorgvuldige voorbereiding en millimeterprecisie gebaseerd op gedetailleerde tekeningen.

Overwinnen van complexiteiten: Harde balken en ongebruikelijke vormen

De oude eiken balken bleken een uitdaging op zich, hard als ze waren, waardoor speciale inspanningen nodig waren om er de nodige verbindingen in te maken. De ontdekking van talloze dikke, gesmede nagels in het oude hout bracht extra moeilijkheden met zich mee. Bovendien bleken de balken op verschillende plaatsen onregelmatigheden te vertonen, zoals ronde vormen, verdikkingen en verdraaiingen, wat in de werkplaats een extra moeilijkheidsgraad met zich meebracht.

Door de vorm van het huis als een taartpunt hadden de verschillende stramienen elk een andere hoek, een uitdaging die duidelijk zichtbaar was op papier. Hoewel op papier eenvoudig een lijn kan worden getrokken naar het 0-punt, vergde het in de werkplaats aanzienlijk meer metingen, aangezien er geen vast referentiepunt was.

Overwinnen van logistieke hindernissen

De locatie van het huis was omgeven door water en alleen toegankelijk via een steile brug. We wachtten geduldig tot de grond bevroren was en schakelden de hulp in van een plaatselijke boer met een platte wagen om al het hout veilig aan de rand van het water te lossen. Gelukkig konden wij van de aannemer, die verantwoordelijk was voor de verdere afwerking van het huis, een licht mobiel kraantje gebruiken dat over de locatie kon manoeuvreren. Met dit kraantje tilden we balk voor balk behoedzaam over de sloot, om vervolgens de basisconstructie te realiseren.

Een nieuwe tijd ontmoet de oude sfeer

Er zijn zoveel mogelijk oude balken gebruikt, maar omdat het dak vlak moest zijn voor de geïsoleerde dakplaten hebben wij ervoor gekozen om de daksporen van nieuwe balken te maken. Wel is er oude look aangebracht om de oude sfeer te behouden wat resulteerde in een eindproduct dat doordrenkt is van sfeer en authenticiteit.

Project in beeld

Wilt u meer weten?

Na een passend advies, realiseren we graag uw bouwwerk op maat. En dat geheel naar wens. Neem contact met Cyriel Bloemen of plan een afspraak in en bezoek ons bedrijf.

Project

Renovatie van een 5- en 6-roedige hooiberg

Tijdens de restauratie van de boerderij bleek dat de constructie van de twee bijbehorende hooibergen toe waren aan een renovatie. De vijfroedige en zesroedige hooibergen vertoonden ernstig verval, met grote delen van het houtwerk diep aangetast. Hoewel het behoud van de oorspronkelijke kenmerken een prioriteit was, bleek het hout in zo’n slechte staat te verkeren dat behoud vrijwel onmogelijk leek.

16 hooiberg na rietdekken

Uitdagingen bij de renovatie

Een van de hooibergen stond onder invloed van een nabijgelegen boom die in de loop der jaren enorm gegroeid was. De aanwezigheid van de boom had schade toegebracht aan de constructie. De uitdaging was om de kap aan te passen aan de omvang van de boom en tegelijkertijd de authenticiteit van de oorspronkelijke structuur te behouden.

Werkwijze: herstel met ambachtelijk vakmanschap

De gedemonteerde hooibergen werden naar Holten vervoerd, waar nieuwe constructies werden gemaakt. Met de focus op het behoud van de historische uitstraling werden traditionele handmatige verbindingen gebruikt. Tegenwoordig maken veel bedrijven gebruik van de moderne C&C-machines die een te strakke en daardoor mindere authentieke resultaten leveren. Daarom kiezen wij voor traditioneel handwerk.

Complexe renovatie en verwezenlijking

De renovatie van de hooibergen, een cruciaal onderdeel van het boerderijproject, werd uiteindelijk voltooid met een schitterend resultaat. De zorgvuldige aanpassingen aan de kap en het rietdekken zorgden voor een perfecte integratie van de boom in het geheel, terwijl de oorspronkelijke esthetiek behouden bleef. De tevreden opdrachtgevers kunnen nu opnieuw genieten van de oorspronkelijke pracht van deze historische erfgoedstructuren.

Project in beeld

Wilt u meer weten?

Na een passend advies, realiseren we graag uw bouwwerk op maat. En dat geheel naar wens. Neem contact met Cyriel Bloemen of plan een afspraak in en bezoek ons bedrijf.

Project

Project Vergeer: Het ontwerp en de bouw van een Tasberg met uitbouwen aan drie zijden

Het creëren van een vierroedige Tasberg met uitbouwen aan drie zijden. De opdracht vereiste niet alleen een stevige basisconstructie maar ook een zorgvuldig gepland framewerk voor de uitbouw.

vergeer (13)

Wat is een Tasberg?

In essentie is een Tasberg vergelijkbaar met een hooiberg, maar met een belangrijke onderscheidende eigenschap; een verdiepingsvloer. In tegenstelling tot een hooiberg, waarbij de palen 1.30 meter de grond in gaan en zijn stabiliteit uit de grond haalt, ontleent een Tasberg zijn stevigheid uit de vloer. De tasvloer wordt gemaakt door de ankerbalken, korbelen en zolderbalken constructie.

Van oriënterend gesprek tot concreet ontwerp

Het proces begon met een oriënterend gesprek, waarbij de klanten hun wens voor een Tasberg kenbaar maakten. Wigink hecht veel waarde aan een persoonlijke benadering en nodigt klanten standaard uit voor een bezoek, zodat ze een duidelijk beeld kunnen krijgen van het werk en de mogelijkheden. Dankzij het beeldmateriaal en het showmodel dat wij konden laten zien op onze locatie, werd de wens van de klant steeds duidelijker. Zo konden we tijdens het gesprek deze wens vertalen naar een tekening.

Werkwijze: Van tekening tot ambachtelijk vakmanschap

Na overeenstemming hielpen wij met het aanvragen van de vergunning inclusief een constructie berekening. Dit is niet standaard, maar in sommige gevallen is het verplicht, aangezien niet elke locatie geschikt is voor een Tasberg. Met onze kennis kunnen wij klanten hier goed bij helpen. Doordat Wigink de houtconstructies standaard overdimensioneerd, voldoet de zwaarte van ons hout eigenlijk altijd, hierdoor hoeven wij nagenoeg nooit iets aan te passen op basis van de berekening.

Naar voltooiing: Samenwerking in plaatsing en afwerking

De vakman die de gebintconstructie heeft vervaardigd, heeft ook de Tasberg gemonteerd. Door deze directe betrokkenheid wordt tijd bespaard. Vergeer heeft de Tasberg zelf afgewerkt. Dit eindresultaat toont niet alleen vakmanschap, maar ook de betrokkenheid van de klant bij het creëren van zijn eigen unieke stuk erfgoed.

Project in beeld

Wilt u meer weten?

Na een passend advies, realiseren we graag uw bouwwerk op maat. En dat geheel naar wens. Neem contact met Cyriel Bloemen of plan een afspraak in en bezoek ons bedrijf.

Project

Renovatie van een historische boerderij in Vlaardingen

Meerbouw Pijnacker vroeg of Wigink kon komen kijken naar de gebinten van het monumentale pand. Op dit verzoek reed Cyriel, onze specialist in gebintwerken, naar Vlaardingen waar hij Frank van de Meer, van Meerbouw, ontmoette. Frank had de klus aangenomen en was opzoek naar een partij met kennis van zaken op het gebied van hooibergen en gebinten. Hiermee was hij bij Wigink uiteraard aan het juiste adres.

Oplevering

Een speciale eis

Het oude pand was erg hokkerig en in een slechte staat. De monumentenzorg van Gemeente Vlaardingen was duidelijk er moest zoveel mogelijk van de oude constructie behouden worden en de oude stijl moest intact blijven. Hierop hebben we een plan gemaakt met een passend voorstel.

De rijke historie van de boerderij

In deze boerderij en het aangrenzende woonhuis woonde en werkte Dr. Cornelis Moerman, die vanaf de jaren vijftig bekendheid vergaarde als een arts die een alternatieve behandeling van kanker hanteerde. Zijn benadering was gebaseerd op een specifiek dieet dat hij afgeleid had van de duiven die hij zijn hele leven liefdevol verzorgde. Op het terrein staan nog de bijzondere duiventillen, die een monumentale status hebben, net als de boerderij en het woonhuis.

Toen Moerman in 1988 op 95-jarige leeftijd overleed, moest de boerderij en alles dat daarbij hoorde minimaal dertig jaar onaangeroerd blijven. Dat had Moerman voor zijn overlijden laten vastleggen.

Onze aanpak

Het team van Wigink Hooibergen en Gebinten begon met het zorgvuldig demonteren van de gebintconstructie nadat Meerbouw Pijnacker de dakpannen had verwijderd. Elk onderdeel werd naar Holten vervoerd, waar het grondig werd gekeurd voordat het een nieuw leven kreeg in onze werkplaats. Met aandacht voor elk detail kregen alle balken een authentieke uitstraling, die op locatie weer werden opgebouwd. Een prachtige toevoeging vormde het vernieuwde dakbeschot van gedroogde douglas planken met veer en groef.

Een complete renovatie

Niet alleen de boerderij, maar ook de twee kenmerkende hooibergen, respectievelijk een 5-roedige en een 6-roedige, werden volledig gerenoveerd en deels hersteld door Wigink Hooibergen en Gebinten. Het gehele project werd afgerond met een schitterend resultaat en uiterst tevreden opdrachtgevers, die nu weer kunnen genieten van de authentieke pracht van dit historische erfgoed.

Project in beeld

Wilt u meer weten?

Na een passend advies, realiseren we graag uw bouwwerk op maat. En dat geheel naar wens. Neem contact met Cyriel Bloemen of plan een afspraak in en bezoek ons bedrijf.